Thursday, 24 September 2015

Intressant publikation om kärlek och hälsa!


Den här artikeln (LÄNK här) kom ut förra veckan och diskuterar hälsoeffekterna av kärlek! Det är en fin artikel med intressanta resultat. Och även om studien de pratar om i artikeln är utförd på zebrafinkar, så det är jättefrestande att dra paralleller till människor..

::::

Zebrafinkar lever i monogama par precis som människor ofta gör. Det är egentligen evolutionärt absurt att göra det. - Borde inte naturen vilja att man reproducerar så mycket och så snabbt som möjligt? Man har länge trott att anledningen att monogami finns, är att monogama par väljer den genetiskt bäst matchande partnern, och därför får den mest hälsosamma avkomman.

Den den här studien visar är dock det här:

... This seemed to suggest that behavioral incompatibility between the non-chosen parents—and not genetic incompatibility—might be driving the reduced reproductive fitness...

De par som i studien INTE själva fått välja sin partner hade sämre avkomma än de som fritt fått välja. Och kruxet är att det INTE hade med den genetiska kombinationen att göra!
De finkar som kom bra överens och delade på ansvaret om avkomman, tog väl hand om äggen och hade många fler befruktade ägg, hade många fler hälsosamma ungar.

Så att vara nöjd och glad ihop med sin partner vann över eventuell genetisk kompatibilitet.

Va gööööölit!!

No comments:

Post a Comment