Friday, 20 February 2015

Senaste rönen kring ditt KÖN


Så, alla som inte levt under en sten de senaste årtiondet har väl inte undgått att följa utvecklingen som pågått i Sverige, när det gäller synen på kön och könstillhörighet.
Det är feminism, LGTBQ rörelser och HEN-uppror. Det är läskiga konservativa politiker och livsfarliga antifeminister och Breiviks fanklubb.

När man pratar kön, och speciellt könsuppdelning brukar gnistor flyga.

Om man befinner sig mitt i den här härvan och försöker hålla ett samtal, så finns det ofta de som älskar att dra fram ett trumfkort ur ärmen: Jamen OKEJ om du vill vara jobbig och så djävla PK. Men det är ju faktiskt BIOLOGIN som styr! Det kan vara den där sura nere på affärn, eller en ignorant morbror. De stoltserar stolt ut att, oavsett hur PK och inkluderande man vill vara när det gäller de sociala könsnormerna så ser ju faktiskt biologin ut på ett visst sätt, och så är det med det!

Men sanningen är att från den här sidan biologin så är saken långt ifrån solklar..

::::::::::

Biologer har länge vetat att frågan om kön, och speciellt hur man definierar någons kön, är långt ifrån så rätt fram som vi tror. En mycket bra artikel kom ut bara för några dagar sedan, i den prestigefulla tidskriften Nature, som ingående beskriver hur forskningen ser ut på det här området, och väcker många intressanta frågor.

Så låt oss snacka kön.
Vi börjar med den anatomiska delen. Det finns ju bara snopp eller snippa att välja mellan!
Sanningen är att de första fem veckorna av ett fosters utveckling finns det faktisk ingen indikation på ett barns kön.
I flera årtionden trodde forskare faktiskt att den kvinnliga könsutvecklingen var den normala (jamen visst, redan här skulle Freud & Co slagit bakut om de varit vid liv), och att det var aktiveringen av vissa gener som slog om utvecklingen till manliga könsdelar. Men nu vet man att i vecka sex så formas två så kallade gonadala åsar, med två tillhörande kanaler. Dessa kan utvecklas antingen till äggstockar eller testiklar, och den tillhörande kanalen kan antingen bli livmoder eller sädesledare. Om äggstockar börjar utvecklas utsöndras östrogen, och den manliga delen förtvinar, och vise versa vid testosteronutsöndring. Men vid ett tillfälle i vår utveckling så har vi faktiskt två kön samtidigt.

Jaha, men då vet vu ju att det är hormonerna som styr! De slår ju liksom av och på den anatomiska utvecklingen!
Forskarna vet nu att vad som helst kan hända under den här utvecklingen, och att det är mycket normalt med varierande halter av könshormon. Allt från att ha dålig spermiemängd till att ha polycykliska äggstockar, via att faktiskt ha komplett penis OCH livmoder samtidigt, är orsakad av hormonändringar under den här utvecklingsfasen. Bara sett till anatomi och hormoner i kroppen så är det faktiskt väldigt svårt att säga antingen-eller när det gäller kön, och man vet nu att det handlar om ett spektrum av könstillhörigheter.

Jaha, men det är väl ändå så att allt styrs av våra kromosomer och gener! Om man zoomar in till cellnivå borde man väl komma se vilket kön man verkligen tillhör!?
Nej inte ens här är det så enkelt som man kan tro. Det finns en hel uppsjö av gener som styr utvecklingen och även här är det ett spektrum. Av varje 5000 människor har faktiskt en anatomiska könsdelar av ett kön, och kromosomer från ett annat - Allt styrt av av-och på-slagningen av de gener som styr könsutvecklingen. Det finns även människor där uppdelningen av kromosomer i det tidiga utvecklingsstadiet blivit ojämn och kroppen har vissa celler som är kvinnliga och vissa manliga. Väldigt många variationer kan inträffa i det här stadiet, och även på kromosomnivå talar forskarna om ett spektrum av kön.

Här är en liten illustration, på engelska, av några varianter av köns-spektrat när det gäller kromosomerna:
Klicka på bilden så blir den större

Jaha, men var är det man vill komma med det här? 99 av hundra människor föds ju faktiskt i de extrema ändarna av spektrumet. Det måste ju vara det som är det normala?

Det är inte förens man har nått den här nivån som man kan börja debatera på riktigt. Och det blir en skrämmande debatt med fruktansvärda exempel. Det är klart att samhället kan ha kvar sina två strikta definitioner, trots att biologin säger att kön är ett spektrum. Men sanningen är att det leder till att spädbarn opereras i fullt fungerande kroppsdelar för att de ska bli "normala" (ofta medan de är för unga för att ge samtycke) eller får utstå fruktansvärda påtryckningar psykologiskt och fysiskt för att de ska "passa in" någon typ av binär mall.

Att själv få välja sitt eget kön, eller välja att inte tillhöra någondera könet, det borde vara en självklar rättighet. Åtminstone sett ur ett biologiskt perspektiv.

Eller som Eric Vilain, forskare i könsbiologi på Californiens Universitet i Los Angeles, säger:

... if you want to know whether someone is male or female, it may be best just to ask...


No comments:

Post a Comment